Paulina Kwiatkowska

Chercheuse du programme DEA
Séjour du 28 mars au 4 mai 2018

Paulina Kwiatkowska, PhD est professeure et chef de la section de la culture cinématographique et visuelle à l'Institut de la culture polonaise de l'Université de Varsovie. Rédactrice en chef de "Pleograf" - journal trimestriel de l'histoire du cinéma polonais. En 2013, elle a été conférencière invitée à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris et, en 2016, elle a été membre de la Fondation Bogliasco pour l'art et les sciences humaines. Elle est membre du projet de recherche du Centre national des sciences « Culture visuelle en Pologne : théories, langues et méta-images ».

Le projet

Titre : À partir de zéro. L'année dernière à Marienbad du point de vue de la théorie de l'histoire du cinéma et de l'ontologie de l'image cinématographique

Mots clés :

théorie du cinéma, histoire du cinéma, études visuelles, histoire de la culture polonaise, histoire de la culture française

Sélection de publications

 1. Somatografia. Ciało w obrazie filmowym [Somatography. The Body in the Film Image], Korporacja ha!art, Kraków 2011. A Russian translation of this book is also available: Паулина Квятковская, Соматография. Тело в кинообразе, Харьков 2014.
 2. Nie chcę spać sam. Kino Tsai Ming-Lianga [I don't want to sleep alone. Cinema of Tsai Ming-Liang], Korporacja ha!art, Kraków 2009, co-editor and co-author.
 3. Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów [Anthropology of Visual Culture], ed. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba, Wyd. UW, Warszawa 2012.
 4. Obrazy czasoprzestrzeni w filmie “Pasażerka” Andrzeja Munka [Images of space-time in Andrzej Munk's film “The Passenger”], “Kwartalnik Filmowy” [“Film Quarterly”] 2003, nr 43.
 5. Otchłań, męka, przekroczenie: “Woyzeck” Wernera Herzoga [Abyss, Torment, Transcendentalism: Werner Herzog's “Woyzeck”], “Kwartalnik Filmowy” [“Film Quarterly”] 2004, nr 45.
 6. Gdzie jest Claudia? Tożsamość erotyczna i tożsamość nomadyczna bohaterki filmu “Przygoda” Michelangela Antonioniego [Where is Claudia? Erotic and nomadic identity of the main character in Michelangelo Antonioni's “The Adventure”], “Kwartalnik Filmowy” [“Film Quarterly”] 2008, nr 62-63.
 7. Historia kina – historia kultury [History of cinema – History of culture], “Kultura współczesna” [“Contemporary Culture] 2009, nr 2.
 8. Mielizny na ocenia – Gilles Deleuze o kinie [Shoals in the ocean – Gilles Deleuze on cinema], “Kultura współczesna” [“Contemporary Culture”] 2010, nr 3. 
 9. Kino i rzeczywistość. Kilka uwag o zwątpieniu i afirmacji [Reality and Film. Remarks on Affirmation and Doubt], “Kwartalnik Filmowy” [“Film Quarterly”] 2011, nr 75-76.
 10. The Structures of Memory. The images of space-time in Andrzej Munk's film “The Passenger”, “Kwartalnik Filmowy” [“Film Quarterly”], Special Issue 2013: “Polish Film Scholars on Polish Cinema.
 11. Lucky to be alive, czyli jak przetrwać w świecie/ jak przetrwać w obrazie [Lucky to be alive, or how to survive in the world/ how to survive in the image], “Konteksty” 2013, nr 3.
 12. Rytmy somatograficzne – Lucyna Winnicka w filmach Jerzego Kawalerowicza [Somatographic rhythms – Lucyna Winnica in films by Jerzy Kawalerowicz], “Kwartalnik Filmowy” [“Film Quarterly”] 2013, nr 83-84.
 13. Spojrzenie Antonioniego [Antonioni’s gaze], Fundacja MAMMAL, Warszawa 2015 –  co-editor and co-author.
 14. Sztuka w kinie dokumentalnym [Art in the Documentary], Fundacja MAMMAL, Warszawa 2016 – co-editor and co-author.
 15. Obóz dla uchodźców w Cinecittà – między rzeczywistością a światem przedstawionym [Refugee Camp in  Cinecittà: between reality and film set] in Kino polskie jako kino transnarodowe [Polish Transnational Cinema], ed. Sebastian Jagielski, Magdalena Podsiadło, Universitas, Kraków 2017.
 16. Kultura wizualna w Polsce. Fragmenty [Visual Culture in Poland: Fragments] and Kultura wizualna w Polsce. Spojrzenia [Visual Culture in Poland: Views], Wydawnictwo Bęc! Zmiana, Warszawa 2017 – co-editor and co-author.
 17. Set-jetting: przestrzenie i obrazy [Set-jetting: Spaces and Images], “EKRANy” 2017, nr 3–4.
 18. Nowa Kinofilia: przestrzenie i afekty [New Cinephilia: Spaces and Affects], Fundacja MAMMAL, Warszawa 2018 – co-editor and co-author.
Mis à jour le
03 avril 2018